Z Wisłą za pan brat Drukuj

Z Wisłą za pan brat20 czerwca 2017 r. już po raz XVI Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku była organizatorem Międzyszkolnego Rajdu Ekologiczno – Turystycznego pod hasłem „Z Wisłą za pan brat”. W imprezie uczestniczyło pięć grup: uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 11, 16, 18 oraz dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 17. Celem rajdu było wzbogacanie wiedzy o tematyce ekologicznej, poznanie miasta, popularyzacja zasobów turystyczno - rekreacyjnych Wisły w kontekście wypoczynku i rekreacji oraz zbudowanie świadomości społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury. Rajd rozpoczynał się przy pomniku poety Władysława Broniewskiego. Dalej drużyny wędrowały nadwiślańskim bulwarem, aż do Zalewu Sobótka, a następnie przez park przy ulicy Kazimierza Wielkiego skąd ulicami Dobrzyńską i M. C. Skłodowskiej wróciły do naszej placówki. Podczas wędrówki uczniowie odszukiwali punkty kontrolne, na których wykonywali różne zadania tj. rozwiązywali krzyżówkę, testy, malowali plakaty, mieli także do wykonania zadania sprawnościowe. Po przybyciu do szkoły czekał na uczestników słodki poczęstunek. Podczas podsumowania imprezy zostały wręczone nagrody. Każda grupa otrzymała dyplom i roślinę do posadzenia na własnym terenie. Cała impreza przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.   

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska