Zielona lekcja edukacji ekologicznej Drukuj

Zielona lekcja edukacji ekologicznej4 października 2016 roku uczniowie klasy 6b uczestniczyli w jednodniowych zajęciach edukacji ekologicznej pod nazwą "Tropiciele odpadów". W trakcie tych zajęć szóstoklasiści poznali zasady selektywnej zbiórki odpadów, poznając przy tym piękne i dzikie tereny o szczególnych walorach przyrodniczych. Dzieci z ogromnym skupieniem i zaangażowaniem pokonały edukacyjną trasę B prowadzącą do rezerwatu "Dąbrowa Łącka". Wyprawę rozpoczęliśmy od wizyty w gnieździe recyklingowym na osiedlu Podolszyce Północne, następnie udaliśmy się do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. Kolejnym punktem naszej lekcji był spacer ścieżką w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Łącka”. Najciekawsze dla uczestników warsztatów okazały się doświadczenia ekologiczne z wykorzystaniem dostępnych w lesie odczynników. Na zakończenie spotkania zorganizowano dla nas ognisko.


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska