NIE dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza Drukuj

Nie dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza17 października 2016r. uczniowie klasy VIa wzięli udział w warsztatach pt. „Nie dla niskiej emisji”. Warsztaty odbyły się w ramach projektu edukacyjnego pn. „Nie dla niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza” realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, a współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Uczestnicy w trakcie warsztatów poznali pojęcie „niska emisja”, czyli emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza emitorami (kominami) o wysokości do 40m. Niska emisja ma istotny wpływ na jakość powietrza, gdyż nisko usytuowane źródło emisji prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi. Uczestnicy warsztatów poznali także przyczyny występowania tego zjawiska, czyli stosowanie węgla słabej jakości oraz spalanie w domowych piecach odpadów. Uświadomiono, że spalanie „śmieci” w warunkach domowych jest nielegalne, a wytwarzające się w tym procesie trujące związki chemiczne przenikają do organizmu powodując szereg dolegliwości i chorób.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska