Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Drukuj

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinieW dniu 2 listopada 2016r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w programie profilaktycznym „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Realizatorem programu była mgr Małgorzata Wyszyńska pedagog specjalista promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem zajęć było utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiektywnych przekonań na temat stosowania agresji i przemocy szczególnie w środowisku rodzinnym, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą w grupie rówieśniczej.

Uczniowie podczas zajęć pracowali metodami aktywnymi. Formy działania: drama, burza mózgów, praca w grupach, mini wykład.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska