Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 Drukuj

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018Kampania ZTU 2018 prowadzona była pod hasłem: „Autoportret – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! czyli o budowie poczucia własnej wartości”. W ramach realizacji kampanii na terenie SP 17 zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas 3 – 7 oraz wydarzenie sportowe – rozgrywki piłkarskie. Uczniowie klas 4 – 7 mieli okazję brać udział w zajęciach „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy” - ćwiczenia rozwijające u dziecka poczucie własnej wartości, kształtujące umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni; „Jaki jestem – jaka jestem?” – ćwiczenia kształtujące postawy samoakceptacji, zaspokajające potrzeby ekspresji; „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” – ćwiczenia uczące rozróżniać stany emocjonalne, promujące pozytywne myślenie jako czynnik chroniących przed alkoholem i innymi używkami; „Pomagając innym, staję się lepszym!” – ćwiczenia rozwijające pozytywne cechy charakteru, zwracające uwagę na znaczenie empatii w życiu człowieka, uczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Uczniowie otrzymali także ulotki informacyjne dla swoich rodziców nt.:” „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?” – czyli ja- rodzic zwracam uwagę na pozytywny wpływ budowania poczucia własnej wartości na rozwój emocjonalny mojego dziecka. Uczniowie biorący najaktywniejszy udział w zajęciach otrzymali Dyplomy.
Podczas wykonywania zadań oraz przeprowadzania zajęć szkolni opiekunowie kampanii – pani Marzena Kowalska, pani Marzena Stupecka, oraz pan Paweł Grabowski realizowali cele w postaci:
- wspierania budowy poczucia własnej wartości,
- nauki samooceny, doskonalenia umiejętności pozytywnego myślenia,
- wspierania pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży,
- ograniczania podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,
- kształtowania u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej,
- przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
- kształtowania postaw prozdrowotnych.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska