Finał „wspólnej drogi” – pożegnanie klas trzecich Drukuj

Finał  „wspólnej drogi” – pożegnanie klas trzecich22 czerwca o 10.30 pożegnaliśmy trzecioklasistów w budynku gimnazjum przy ul. Miodowej 18. Zaczęło się od wprowadzenia sztandarów: obecnego SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki i poprzedniego, Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920, pod którego egidą kończący szkołę uczniowie rozpoczynali naukę. Sztandar gimnazjum przekazano uczniom klas drugich, którzy w przyszłym roku wystąpią z nim po raz ostatni.
W kilku słowach skierowanych do młodzieży p. Dyrektor Anna Wiśniewska podkreśliła, że był to rok trudny ze względu na wprowadzaną reformę. Rok, podczas którego wszyscy włożyli w pracę dużo wysiłku, ale można powiedzieć, że wyszliśmy z tych działań obronną ręką. Trzecioklasiści wygrali walkę o rozwój osobowości, intelektu, pasji i uzdolnień, za co otrzymali upragnione świadectwa. Najlepszych dyrekcja, nauczyciele, opiekunowie organizacji szkolnych i grup charytatywnych obdarowali listami gratulacyjnymi, nagrodami i statuetkami.
Wyjątkowe trofeum trafiło do Martyny Kopczyńskiej z klasy 3e, która została najlepszą uczennicą z wynikiem 5.16.
Krótka część artystyczna nawiązała do wakacyjnych przyjemności, ale wzruszała także bukietami ciepłych słów, życzeń, piosenek chwytających za serce i wyciskających łzę z oka. Na koniec młodzież podążyła do dyrekcji i nauczycieli, aby symbolicznym kwiatkiem wyrazić wdzięczność w imieniu swoich klas.
Wicedyrektor p. Arnold Denst podziękował artystom i opiekunom za przygotowany program i osobiście przyłączył się do wyrażanych w wielu słowach życzeń.
A zatem „Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz….”

Trzecioklasiści edukacji wczesnoszkolnej również żegnali się z pewnym etapem swej drogi szkolnej. Odbyli ostatnie spotkanie z wychowawcami, by po wakacjach rozpocząć naukę w klasach czwartych.
Po przywitaniu wszystkich gości, p. Dyrektor Anna Wiśniewska wraz z wychowawcami klas wręczyła nagrody uczniom, którzy mieli wzorowe zachowanie oraz osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Dyplomy otrzymały też dzieci, które nie opuściły ani jednego dnia w szkole i mają stuprocentową frekwencję. Zasłużone nagrody dostali zwycięzcy konkursów: "Mistrz Ortografii” i "Z matematyką za pan brat”.
Pani Dyrektor wraz z wicedyrektorami  p.Ewą Różańską oraz p. Arnoldem  Denstem wyróżniła także rodziców, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach na rzecz klasy i szkoły. Zawsze służyli swoją radą i pomocą. W miłej, letniej atmosferze uczniowie klasy 3b wraz z chórem szkolnym „Muzyczne Iskierki” wierszami i piosenką wprowadzili wszystkich w wakacyjny nastrój. Poprzez swój występ przypomnieli też dzieciom i dorosłym, jak należy bezpiecznie spędzać czas wolny. Po przedstawieniu nadszedł czas na ostatnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych i w końcu na upragnione wakacje.
Życzymy wszystkim radosnego i bezpiecznego odpoczynku! Do zobaczenia we wrześniu!


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska