Informacja dla rodziców uczniów klas sportowych Drukuj

Szanowni Rodzice uczniów klas sportowych,

od 26 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady kwalifikacji dzieci do publicznych szkół sportowych. Na podstawie art. 137 nowej ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. do szkół sportowych przyjmuje się kandydatów, których bardzo dobry stan zdrowia potwierdzono orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Ustawodawca uznał więc, że przy kwalifikacji dziecka do szkolenia sportowego odbywającego się w publicznej szkole podstawowej wystarczająca powinna być ocena lekarska dokonana przez lekarza POZ podczas badania bilansowego, w którym następuje kwalifikacja ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) i sportu szkolnego.

W związku z w/w informacją proszę o dostarczenie do placówki zaświadczenia o możliwości kontynuowania nauki w klasie sportowej na poszczególnym etapie kształcenia  w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2019 r.

Karty zdrowia potwierdzające uczęszczanie do dotychczasowych klas sportowych można odebrać w sekretariacie szkoły przy ul. Miodowej 13a do 23 sierpnia 2019 roku, a od 26 sierpnia przy ulicy Miodowej 18.

 Z wyrazami szacunku

 Dyrektor SP17

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska