Uwaga Trzecioklasiści! Drukuj

Przypominamy, że w poniedziałek 15 czerwca odbędzie się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego.

Dzieci z klasy 3a godz.12.00-13.00

Dzieci z klasy 3b godz.13.15-14.15

Miejsce próby - boisko szkolne lub sala gimnastyczna (w razie niepogody).

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska