Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Drukuj

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W związku z obowiązującym stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r. będzie przebiegało według  następującego porządku:

Klasy I

Spotkanie z wychowawcą odbędzie się na sali gimnastycznej. Z dzieckiem może wejść tylko jeden opiekun. Przed wejściem do budynku i na terenie placówki proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.

Rodzic i dziecko wchodząc do szkoły są zobowiązani do osłony ust i nosa (maseczka/przyłbica). Rodziców prosimy o posiadanie rękawiczek jednorazowych.

Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych!

Proszę pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk po wejściu na teren placówki!!!

Godzina rozpoczęcia

Klasa

Miejsce wejścia do budynku

Miejsce spotkania
z wychowawcą

9.00

 

1a

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala gimnastyczna

11.00

1b

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala gimnastyczna

Klasy II-VIII

Spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach, uczestniczą w nich tylko uczniowie. (Rodzice nie wchodzą do szkoły.) Przed wejściem do budynku i na terenie placówki proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.

Uczniowie wchodząc do szkoły są zobowiązani do osłony ust i nosa (maseczka/przyłbica).

Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych!

Proszę pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk po wejściu na teren szkoły!!!

Ramy czasowe spotkania
z wychowawcą

Klasa

Miejsce wejścia do budynku

Sala

8.15 – 9.30

 

2a

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły 
od ul. Miodowej (przy świetlicy szkolnej)

Sala 6

10.15 – 11.30

 

2b

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły 
od ul. Miodowej (przy świetlicy szkolnej)

Sala 5

9.15 – 10.30

 

2c

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej (przy świetlicy szkolnej)

Sala 3

8.30 – 9.45

 

3a

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala 101

8.30 – 9.45

 

3b

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły 
od ul. Miodowej (przy świetlicy szkolnej)

Sala 2

8.15 – 9.30

 

4a

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala 201

12.15-13.30

 

4b

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala 200

11.15 – 12.30

 

 

5a

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły
od ul. Miodowej (przy świetlicy szkolnej)

Sala 202

8.15 – 9.30

5b

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły
od strony

ul. Zawidzkiego (szczyt sali gimnastycznej)

Sala 204

10.15 – 11.30

6a

Wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

Sala 205

12.15 – 13.30

 

6b

Wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

Sala 215

9.15 – 10.30

 

6c

Wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

Sala 203

11.15 – 12.30

 

7a

Wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

Sala 106

9.15 – 10.30

 

7b

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala 104

10.15 – 11.30

 

7c

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala 113

8.15 – 9.30

8a

Wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

Sala 103

12.15 – 13.30

 

8b

Wejście ewakuacyjne do budynku szkoły 
od ul. Miodowej (przy świetlicy szkolnej)

Sala 105

11.15 –  12.30

8c

Wejście – łącznik z salą gimnastyczną

Sala 102

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska