Godziny zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Drukuj

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021
z zachowaniem dystansu społecznego – każdy uczeń przychodzi po odbiór świadectwa w maseczce.

Spotkanie na sali gimnastycznej:

Dla klas VIII o godzinie 8.30 z możliwością udziału Klasowych Rad Rodziców – wejście do szkoły od strony łącznika z salą gimnastyczną od ulicy Zawidzkiego.

Następnie spotkania w klasach:

VIII a – sala 103

VIII b – sala 105

VIII c – sala 102

Dla klasy III b o godzinie 10.00  z możliwością udziału 1 rodzica/prawnego opiekuna ucznia - wejście do szkoły od strony łącznika z salą gimnastyczną od ul. Zawidzkiego.

Dla klasy III a o godzinie 11.00 z możliwością udziału 1 rodzica/prawnego opiekuna ucznia -  wejście do szkoły od strony łącznika z salą gimnastyczną od ul. Zawidzkiego.

Spotkania w klasach:

L.P.

Godzina

Klasa

Sala

Wejście do szkoły

 

 

1.

 

 

 

 

 

8.00

 

 

 

VII a

106

Wejście główne od ul. Miodowej

 

 

 

VI a

205

V a

202

VII b

104

 

2.

 

 

 

9.00

 

 

IV a

201

 

Wejście główne od ul. Miodowej

 

 

IV b

200

V b

204

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

10.00

 

 

I a

5

Wejście ewakuacyjne  od ul. Miodowej

 (przy świetlicy)

I b

3

VI b

215

 

 Wejście główne od ul. Miodowej

 

VI c

203

VII c

113

 

4.

 

 

11.00

 

II a

6

 

Wejście ewakuacyjne od strony ul. Miodowej (przy świetlicy)

 

II b

5

II c

3

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska