Świetlica szkolna oraz stołówka - ważne informacje rok szk. 2021/2022 Drukuj

Szanowni Państwo.

Bardzo proszę o składanie Kart Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej, w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021 r.

Dokumenty będą  dostępne w formie papierowej (przy dyżurce - wejście główne do budynku szkoły od ul. Miodowej).

Dokumenty należy składać do specjalnie przygotowanej URNY (przy dyżurce – wejście główne do budynku szkoły od ul. Miodowej).

Bardzo proszę o rzetelne wypełnienie wszelkich danych, co pozwoli nam na zapewnienie bezpieczeństwa Waszych pociech w optymalnym stopniu.

Świetlica szkolna przeznaczona jest w szczególności dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców przebywają  dłużej w szkole.

Uczeń może zostać objęty opieką świetlicy szkolnej dopiero po złożeniu Karty Zgłoszenia.

Zapisy na obiady będą odbywały się przy dyżurce - wejście główne do budynku szkoły od ul. Miodowej - w  wyznaczonych dniach:

-  od 1 września do 3 września 2021r. w godz. od 8.00 do 13.00,

- od 6 września 2021 r. w godz. od 8.00 - 9.30 lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z intendentem szkoły pod nr tel. 243662570.

Jednocześnie informujemy, że stołówka zacznie funkcjonować od 6 września  2021 r.

Koszt jednego obiadu 6 zł.

Przerwy obiadowe – kl. I –II      11.15 – 11.30

                               kl. III –V     12.15 – 12.30

                               kl. VI –VIII  13.15 – 13.30

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska