Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 Drukuj

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W związku z obowiązującym stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r. będzie przebiegało według  następującego porządku:

Klasy I

Spotkanie z wychowawcą odbędzie się w stołówce szkolnej. Z dzieckiem może wejść tylko jeden opiekun. Przed wejściem do budynku i na terenie placówki proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.

Rodzic i dziecko wchodząc do szkoły są zobowiązani do osłony ust i nosa za pomocą maseczki.

Do szkoły przychodzą tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej!

Proszę pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk po wejściu na teren placówki!!!

Klasa

Godzina rozpoczęcia

Miejsce wejścia do budynku

Miejsce spotkania
z wychowawcą

1a

8.30

 

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

stołówka szkolna

1b

10.00

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

stołówka szkolna

 

Klasy II-VIII

Spotkanie z wychowawcą odbędzie się w wyznaczonych salach z zachowaniem dystansu społecznego. Uczestniczą w nim tylko uczniowie, rodzice nie wchodzą do szkoły. Przed wejściem do budynku i na terenie placówki proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.

Uczniowie wchodząc do szkoły są zobowiązani do osłony ust i nosa za pomocą maseczki.
Do szkoły przychodzą tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej!

Proszę pamiętać o dokładnej dezynfekcji rąk po wejściu na teren szkoły!!!

Klasa

Ramy czasowe spotkania
z wychowawcą

Miejsce wejścia do budynku

Miejsce spotkania
z wychowawcą

2a

8.00 – 9.00

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

sala 5

2b

9.15 – 10.15

 

 

wejście – łącznik z salą gimnastyczną

sala 3

3a

10.30 – 11.30

 

 

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

sala 6

3b

8.00 – 9.00

 

 

wejście – łącznik z salą gimnastyczną

sala 104

3c

9.15 – 10.15

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

sala 106

4a

10.30 – 11.30

 

 

wejście – łącznik z salą gimnastyczną

sala 105

4b

11.15 – 12.15

 

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

sala 102

5a

12.00 – 13.00

 

 

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

sala 103

5b

12.30 – 13.30

 

 

wejście – łącznik z salą gimnastyczną

sala 113

6a

8.00 – 9.00

 

 

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

sala 205

6b

9.15 – 10.15

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

 

sala 217

7a

10.00 – 11.00

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

sala 204

7b

11.30 – 12.30

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

 

sala 215

7c

11.15 – 12.15

 

 

wejście – łącznik z salą gimnastyczną

sala 2

8a

12.00 – 13.00

wejście ewakuacyjne do budynku szkoły  od ul. Miodowej

(przy świetlicy szkolnej)

sala 203

8b

11.15 – 12.15

 

 

wejście główne do budynku szkoły

(od strony boiska)

sala 201

8c

12.00 –  13.00

 

 

wejście – łącznik z salą gimnastyczną

sala 200

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska