Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24 Drukuj

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Przedstawicielem całej społeczności szkolnej są organy Samorządu Uczniowskiego:

  1. Rada Samorządu Uczniowskiego klas I-III;
  2. Rada Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII;
  3. Rada Wolontariatu.

Na początku każdego nowego roku szkolnego każda klasa wybiera przedstawicieli Samorządów Klasowych.
Raz w roku przeprowadzane zostają również demokratyczne wybory przedstawicieli społeczności uczniowskiej, czyli skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
Radę Wolontariatu tworzą przedstawiciele klas VII - VIII wybrani spośród uczniów na zebraniu SU.
Opiekunowie SU są powoływani spośród nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę.

Skład Rady SU klas I-III:

 

Skład Rady SU klas IV-VIII:

Przewodnicząca – Maja Tomaszewska kl. 8a,

Z-ca przewodniczącej – Wiktor Dąbrowski kl. 8a,

Rzecznik Praw Ucznia – Zuzanna Lichocka kl. 5b,

Sekretarz – Filip Pesta kl. 6b.

Skład Rady Wolontariatu:

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Pani Martyna Kochańska oraz pani Elżbieta Kaźmierska - Wolontariat

Pani Marzena Kowalska ang. oraz pani Marzena Stupecka – klasy 4-8

Pani Joanna Kowalska – klasy 1-3.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska