Szkolny kodeks postępowania Drukuj

1. Systematycznie i punktualnie uczęszczam na zajęcia szkolne:
a) nie spóźniam się na lekcje,
b) w terminie usprawiedliwiam nieobecności,


2. Szanuję mienie osobiste, szkolne i społeczne.
3. Przestrzegam zasad bezpieczeństwa w czasie przerw:
- nie opuszczam budynku szkoły,
- odpoczywam spacerując na korytarzu,
- nie przebywam na schodach,
- przy sklepiku ustawiam się w kolejce.
4. Aktywnie uczestniczę w zajęciach edukacyjnych, nie przeszkadzam kolegom i nauczycielom w trakcie zajęć.
5. Aktywnie uczestniczę w imprezach klasowych i akcjach organizowanych przez szkołę.
6. Chętnie wykonuję prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
7. Szanuję godność innych.
8. Zachowuję się kulturalnie w stosunku do pracowników szkoły i rówieśników:
a) dbam o kulturę słowa, nie używam wulgaryzmów,
b) stosuję zwroty grzecznościowe np. proszę, dziękuję, przepraszam.
9. Jestem życzliwi i uczynny - pomagam innym.
10. Reaguję na krzywdę innych i przejawy zła - bronię słabszych.
11. Traktuję z szacunkiem cudzą własność i pracę.
12. Dbam o higienę osobistą, ład i porządek w otoczeniu:
a) do szkoły przychodzę czysto i schludnie ubrany,
b) zmieniam obuwie,
c) nie zaśmiecam szkoły,
d) w trosce o własne zdrowie nie ulegam nałogom.                                                         

Opracował: Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska