Ogólne cele pracy Samorządu Uczniowskiego Drukuj
  1. Rozwijanie samorządności.
  2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
  3. Szerzenie znajomości  i podejmowanie działań na rzecz ochrony:
  • Praw Człowieka
  • Praw Dziecka
  • Praw Ucznia
  1. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału.
  2. Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych.
  3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności  za jednostki i grupy.
  4. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska