Godziny Wychowawcze ze Światem – program PAH Drukuj

W roku szkolnym 2019/2020 klasa 7b wraz ze swoją wychowawczynią panią Marzeną Kowalską brała udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”.
Program ten był całorocznym cyklem zajęć, które stanowiły zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Uczniowie poznawali podstawę edukacji globalnej, która stanowi kwestię sprawiedliwości i solidarności zarówno w lokalnym jak i w globalnym wymiarze. Celem programu było kształtowanie postaw, które pomogą uczynić nam świat bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W pierwszym module uczniowie zagłębiali się w temat kryzysu klimatycznego, a następnie zmierzyli się z realiami globalnych współzależności i własnych, często błędnych, założeń o świecie. Program opierał się o publikację „A Ty, czujesz klimat?”, dwie publikacje plakatowe pt. „Zmień perspektywę” i „Globalne Współzależności” oraz materiał dydaktyczny dla wychowawców, zawierający metody pracy do wykorzystania podczas zajęć oraz tematyczne podstawy merytoryczne.
Pierwszy moduł miał charakter akcyjny i oprócz lekcji o klimacie, nastawiony był na oddolną działalność grupy uczniowskiej i realizację aktywności w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w listopadzie. W drugiej części programu uczniowie zmierzyli się z własnymi wyobrażeniami o świecie, relacją między językiem a rzeczywistością, etycznymi wyzwaniami związanymi z konsumpcją i turystyką.
Za udział w programie zarówno nauczyciel jak i szkoła otrzymali zaświadczenia udziału w programie.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska